BRL 9101 De Nederlandse Verkeerstechniek

0545-842880

Wij zijn bereikbaar

Hoeflingweg 5

In Lochem Achterhoek

Veilig werken op de vluchtstrook? Bouwend Nederland zet stap vooruit....

01.

De opleiding om als gecertificeerd beroeps-verkeersregelaar aan de slag te gaan?

02.

Meer over de BRL 9101 specialist? NeVeTe heeft elke maand 2 opleidingen waar u zich kan aanmelden.

03.

U bedrijf of organisatie mee laten groeien in veiligheid? NeVeTe helpt u graag.

Bouwend Nederland zet stap vooruit.

Werken op de vluchtstrook

Rijkswaterstaat neemt een belangrijke stap vooruit!

Met dit krachtige statement zetten brancheorganisaties de toon, gericht op het verzekeren van veiligheid op de rijkswegen. In het najaar van 2023 leidde de marktconsultatie van Rijkswaterstaat tot een vruchtbare uitwisseling van ideeën, waar zo’n twintig interne experts en evenveel vertegenwoordigers uit de infrastructuur aan deelnamen. De waardevolle input uit deze consultatie, gekoppeld aan opvolgende gesprekken met de industrie, resulteerde in een beleidsmemo, beschikbaar op het platform “Veilig werken op de vluchtstrook”. Deze stap wordt gezien als een cruciale vooruitgang door betrokken brancheorganisaties, en het tempo van verandering op dit vlak overtreft de ontwikkelingen van de afgelopen drie decennia.

Rijkswaterstaat streeft ernaar werken langs de vluchtstrook veiliger te maken, waarbij de arbeidshygiënische strategie uit de Arbowet als leidraad dient. Deze strategie benadrukt de noodzaak om eerst bronmaatregelen te treffen, gevolgd door collectieve maatregelen, en tot slot persoonlijke beschermingsmiddelen te overwegen, met als doel een zo gezond en veilig mogelijke werkomgeving te waarborgen.

Individuele verantwoordelijkheid speelt hierbij een cruciale rol. In de afgelopen maanden hebben betrokken brancheorganisaties vier informatieve sessies georganiseerd voor hun leden. Tijdens deze bijeenkomsten erkenden bedrijven het belang van kritische zelfevaluatie van hun activiteiten in overeenstemming met de arbeidshygiënische strategie. Wanneer bedrijven hieraan niet kunnen voldoen, wordt er in samenwerking met het projectteam gezocht naar oplossingen op maat. Door het delen van oplossingen en ervaringen worden overeenkomsten zichtbaar en kunnen successen worden gevierd, via het aangewezen platform www.veiligwerkenopdevluchtstrook.nl.

Wat staat er nu te wachten? Het lijkt een logische volgende stap om de CROW Richtlijn 96a aan te passen, in lijn met de arbeidshygiënische strategie en de beste praktijken die we samen met Rijkswaterstaat verzamelen. Op korte termijn zullen brancheorganisaties de constructieve gesprekken met Rijkswaterstaat voortzetten om een helder plan van aanpak en bijbehorende richtlijnen te formuleren.

Soms word ik wakker en denk, morgen naar de bouwmarkt en hup ik ben klaar wakker.

Het beste lesmateriaal voor onze cursisten

We krijgen veel reacties van cursisten en genieten hier optimaal van. Het maakt het dagelijks werk visueel en kunnen aan de hand van voorbeelden makkelijker de theorie vergelijken met de praktijk.

Daarnaast breekt het ijs. We bemerken dat iedereen lego kent en dat geweldig vinden. We worden steeds creatiever zegt Sussanne. Maar ik zie Rick pretoogjes krijgen, zo blijft het voor Rick ook leuk in de les.

BRL 9101

We maken het leuk en zijn enthousiast.

De leukste materialen

Natuurlijk bij NeVeTe.

Professional team

Natuurlijk zijn we dat? Wel met een vleugje humor!