BRL 9101 De Nederlandse Verkeerstechniek

0545-842880

Wij zijn bereikbaar

Hoeflingweg 5

In Lochem Achterhoek

Opleiding BRL 9101 medewerker

U controleert, signaleert en toetst verkeersmaatregelen op niet autosnelwegen. U heeft een functie in het beheer of controle van wegennetwerken bij gemeente, provincie en of waterschappen.

01.

Bent u een bedrijf of organisatie? Dan kunt u vrijblijvend een offerte vragen. 

02.

Wij leggen uit wat de BRL 9101 betekent en inhoud. 

03.

Een datum uitkiezen en gelijk inschrijven? Dat kan via deze link

04.

Heeft u vragen voor ons? Bel met onze adviseur opleidingen

Opleiding BRL 9101 vakman

Training CROW publicatie 96B

Als professional die belast is met het controleren, inspecteren en toezicht houden op de openbare wegen, speelt u een cruciale rol in het waarborgen van de veiligheid en efficiëntie van het wegennetwerk. Uw taak om verkeersmaatregelen te inspecteren, verkeersplannen te controleren en toezicht te houden op de uitvoering van werkzaamheden is van onschatbare waarde voor de samenleving.

Door uzelf te verdiepen in publicatie 96B van het CROW kunt u uw kennis en vaardigheden verder ontwikkelen en uw professionele expertise aanscherpen. Deze publicatie biedt richtlijnen en standaarden die essentieel zijn voor het correct beoordelen en implementeren van verkeersmaatregelen.

Het toetsen van verkeersmaatregelen op juistheid en toepassing vereist een grondige kennis van wet- en regelgeving, alsmede een scherp oog voor detail. Als controleur draagt u een grote verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alle maatregelen correct worden uitgevoerd, met als doel de veiligheid en doorstroming van het verkeer te waarborgen.

Door uw expertise voortdurend bij te werken en gebruik te maken van de richtlijnen zoals beschreven in publicatie 96B, kunt u uw impact vergroten en bijdragen aan een veiliger wegennetwerk voor iedereen. Blijf streven naar verbetering in uw dagelijkse taken om zo een positieve invloed uit te oefenen op de mobiliteit binnen Nederland.

Controle-toetsen-signaleren van verkeersmaatregelen.

Het plaatsen van tijdelijke verkeersmaatregelen is een cruciaal aspect van wegwerkzaamheden dat zowel de doorstroming van het verkeer als de veiligheid van weggebruikers moet waarborgen. De vraag rijst echter of het belang van een vlotte doorstroming altijd voorrang moet krijgen boven de ruimte en veiligheid van wegwerkers. Deze afweging brengt niet alleen juridische implicaties met zich mee, maar ook ethische en praktische overwegingen die niet lichtvaardig genomen mogen worden.

Het bedrijf dat belast is met het plaatsen van deze tijdelijke verkeersmaatregelen draagt een grote verantwoordelijkheid. Zij dienen ervoor te zorgen dat de maatregelen op een dusdanige wijze worden uitgevoerd dat de veiligheid van zowel weggebruikers als wegwerkers gewaarborgd blijft. Echter, in de praktijk kan tijdsdruk, aanbestedingen en verschillende fases van werkzaamheden tot complexe situaties leiden waarin deze verantwoordelijkheid op het spel staat. De nota Mobiliteit wordt uitvoering besproken. Samenkomende werkzaamheden van verschillende aannemers betekent goed communiceren en dirigeren. Maar dat betekent wel dat u als beheerder goed op de hoogte dient te zijn van de in te plannen werkzaamheden. De hinder met betrekking tot openbaar vervoer, en of noodhulpdiensten worden meegenomen in deze opleiding. Zo geeft de nota Mobiliteit heldere inzichten die men kan implementeren voor een betere doorstroming, heeft men beter de regie in handen wat betreft hinder op de wegen van uw eigen gemeente.

Het is essentieel om te erkennen dat zowel de doorstroming als de veiligheid prioritair zijn in dit vraagstuk. Een gebalanceerde aanpak waarbij alle betrokken partijen hun verantwoordelijkheden nemen en samenwerken om zowel een vlotte doorstroming als optimale veiligheidsmaatregelen te garanderen, is noodzakelijk voor het succesvol uitvoeren van wegwerkzaamheden.

Door goed doordachte planning, heldere communicatie en strikte naleving van voorschriften kunnen gevaarlijke situaties voor weggebruikers voorkomen worden terwijl tegelijkertijd een efficiënte doorstroming wordt gewaarborgd. Het is dan ook cruciaal dat alle partijen zich bewust zijn van hun juridische instandhouding en de verantwoordelijkheden die hiermee gepaard gaan, om zo samen te streven naar een evenwichtige benadering die zowel oog heeft voor doorstroming als veiligheid op onze wegen.

Wel of geen verkeersregelaars?

Het inzetten van verkeersregelaars is vaak een complexe beslissing. Het beroep van verkeersregelaar is ontwikkeld als aanvulling op tijdelijke verkeersmaatregelen, met als doel de veiligheid van zowel de verkeersregelaar als de weggebruikers en wegwerkers te waarborgen. Het CROW schrijft voor dat de aanwezigheid van een verkeersregelaar een duidelijke meerwaarde moet hebben op het gebied van veiligheid, voor de verkeersregelaar, omgeving, wegwerkers en weggebruikers.

Een belangrijk aspect bij de inzet van verkeersregelaars is het minimaliseren van agressie of conflicten. Daar zijn verkeersregelaars niet voor! Helaas komt het te vaak voor dat het verwachtingspatroon niet past bij de uitvoering van de werkzaamheden. Door meer gebruik te maken van tijdelijke verkeersmaatregelen kan dit risico aanzienlijk worden verminderd. Daarnaast is het essentieel om rekening te houden met de werkuren en fysieke belasting die gepaard gaan met het werk als verkeersregelaar, aangezien zij vaak langdurig moeten staan.

Het werk van een verkeersregelaar vereist pro-activiteit en oplettendheid om snel en effectief te kunnen handelen in verschillende situaties op de weg. Door deze eigenschappen te combineren met adequate training en ondersteuning, kan de rol van een verkeersregelaar optimaal worden ingevuld ter bevordering van een veilige en vlotte doorstroming van het verkeer.

Voor wie is deze opleiding geschikt:

  • Gemeente, toezichthouders, weginspecteurs, wegbeheerders, controleurs, verkeersdiensten
  • Provincie, toezichthouders, weginspecteurs, wegbeheerders, controleurs, verkeersdiensten
  • Waterschappen, toezichthouders, weginspecteurs, wegbeheerders, controleurs, verkeersdiensten..
  • Diegene die is belast met toezicht en controle en inspecties op tijdelijke verkeersmaatregelen.

Waar dient u zich vooraf op voor te bereiden:

Dag indeling training CROW 96B niet autosnelwegen

Controle, inspectie en toezicht. Dat is mijn werkveld. U bent van harte welkom.

Opleiding BRL 9101 specialist verkeersmaatregelen
Bedrijfsopleidingen en trainingen

Deze opleiding/training is een bedrijfsopleiding. Alleen incompany mogelijk. Of nader te bepalen locatie.

Tot max 12 deelnemers

Voor de juiste aandacht in uw leerproces

De kosten zijn € 355,- ex btw p.p.

Inclusief E learning

Bevestiging van deelname

Bevestiging van deelname

Tijdsbesteding 1 dag

Van 08:00 tot 16:00

Code 95 mogelijk CCV U37

Natuurlijk hebben wij dit voor u geregeld.

Direct inschrijven, klik op de bovenste knop en schrijf je in.

CROW 96B
Wegbeheerders, inspecteurs, gemeente, provincie
CROW 96B

Bedrijfsopleidingen BRL 9101

Wij reizen heel Nederland door, dus ook naar uw organisatie of bedrijf.

Wij komen bij uw bedrijf,

rijfsopleidingen van NeVeTe zijn van nature onze specialiteit. Wij nemen schrijfblokken en materialen mee. In overleg met u bekijken wij de ruimte en of deze geschikt is voor het examen. Alles voor een geslaagde BRL 9101 opleiding.

Vragen over de BRL 9101 opleiding

Jullie vragen over de BRl 9101?

In de loop van de jaren hebben wij de meest gestelde vragen verzameld. Wij hebben ze voor je op een rij gezet. Staat je vraag er niet tussen? Geen probleem dan kan je altijd even bellen met ons kantoor.

De opleiding BRL 9101 medewerker duurt bij NeVeTe 1 dag. Wij adviseren wel onze gratis E learning vooraf te hebben ingezien. Optioneel kunt u de opleiding in 2 dagen volgen. Dit alleen in groepen vanaf 4 personen.

Het examen BRL 9101 Medewerker duurt 1,5 uur. Dit examen wordt aangevraagd door NeVeTe bij SIK. Totaal 26 meerkeuze vragen in een ABC vragen methodiek.

Dat komt goed uit want als je met tijdelijke verkeersmaatregelen gaat werken is het verstandig een solide basis te hebben. Daar kunnen wij je bij helpen. 

Vanaf 16 jaar is deze opleiding toegankelijk. De kennis van de Nederlandse taal in woord en schrift is een absolute basiseis om aan deze opleiding te kunnen deelnemen.

Het BRL 9101 certificaat is 3 jaar geldig. Om opnieuw het certificaat te behalen dient u opnieuw de opleiding BRL 9101 vakman te behalen.

De opleiding BRL 9101 vakman kost € 375,- ex btw per persoon. Meld je meerdere kandidaten aan kan je een staffelkorting verkrijgen. Het is mogelijk een opleidings abonnement te nemen, dat bespaart.

Natuurlijk komen wij bij u op locatie. Wij zorgen voor de lesmaterialen en gezelligheid. In overleg stemmen wij met u af of de ruimte geschikt is voor het lesgeven. Tot starks bij de koffie.

De opleiding BRL 9101 vakman is geheel in de Nederlandse taal.  Belangrijk om te weten dat de opleiding maar ook het examen van SIK geheel in de Nederlandse taal is. 

De examen organisatie laat maximaal 12 tot 15 kandidaten toe in het BRL 9101 examen. Wil je hier wijzegingen in aanbrengen verzoeken wij je met ons kantoor even contact op te nemen.

CROW (Centrum voor Richtlijnen en onderzoek Grond Weg en Waterbouw, verkeerstechniek. Dit publicatie centrum heeft verschillende publicaties waaronder de 96B en 96A.

BRL 9101 vakman inschrijven.....

We hebben een inschrijf formulier gemaakt. Daarmee kunt u zich aanmelden. U krijgt van ons bericht als wij uw aanmelding hebben ontvangen. Wij reageren binnen 2 uur tijdens kantoortijden. Onze kantoor tijden zijn van ma t/m vrij van 09:00 tot 17:00 Tel 0545842880

Wie wilt u inschrijven?

Weginspecteurs, wegbeheerders, controle, inspectie, verkeersplan, gemeente, vitens, provincie, toezicht Weginspecteurs, wegbeheerders, controle, inspectie, verkeersplan, gemeente, vitens, provincie, toezicht  Weginspecteurs, wegbeheerders, controle, inspectie, verkeersplan, gemeente, vitens, provincie, toezicht Weginspecteurs, wegbeheerders, controle, inspectie, verkeersplan, gemeente, vitens, provincie, toezicht Weginspecteurs, wegbeheerders, controle, inspectie, verkeersplan, gemeente, vitens, provincie, toezicht Weginspecteurs, wegbeheerders, controle, inspectie, verkeersplan, gemeente, vitens, provincie, toezicht Weginspecteurs, wegbeheerders, controle, inspectie, verkeersplan, gemeente, vitens, provincie, toezicht Weginspecteurs, wegbeheerders, controle, inspectie, verkeersplan, gemeente, vitens, provincie, toezicht Weginspecteurs, wegbeheerders, controle, inspectie, verkeersplan, gemeente, vitens, provincie, toezicht Weginspecteurs, wegbeheerders, controle, inspectie, verkeersplan, gemeente, vitens, provincie, toezicht Weginspecteurs, wegbeheerders, controle, inspectie, verkeersplan, gemeente, vitens, provincie, toezicht Weginspecteurs, wegbeheerders, controle, inspectie, verkeersplan, gemeente, vitens, provincie, toezicht Weginspecteurs, wegbeheerders, controle, inspectie, verkeersplan, gemeente, vitens, provincie, toezicht Weginspecteurs, wegbeheerders, controle, inspectie, verkeersplan, gemeente, vitens, provincie, toezicht

Contact met ons team

In contact:

Onze openingstijden zijn van ma/vrij van 09:00 uur tot 17:00 uur. Stuurt u ons een mail zijn reageren wij op weekenden na altijd binnen 20 uur.

Adres :

7241CJ Hoeflingweg 16 Lochem

Tel :

Ons telefoonnummer 0545-842880

Email :

Info@nevete.nl