BRL 9101 De Nederlandse Verkeerstechniek

0545-842880

Wij zijn bereikbaar

Hoeflingweg 5

In Lochem Achterhoek

De Nederlandse verkeerstechniek

Wat betekent, BRL 9101 verkeersmaatregelen?

De beoordelingsrichtlijn 9101 voor het plaatsen, onderhouden en verwijderen van tijdelijke verkeersmaatregelen in Nederland

01.

Bent u een bedrijf of organisatie? Dan kunt u vrijblijvend een offerte vragen. 

02.

Wij leggen uit wat de BRL 9101 betekent en inhoud. 

03.

Dan bent u hier aan het juiste adres. Wij kunnen er alles over vertellen

04.

Heeft u vragen voor ons? Bel met onze adviseur opleidingen

Wat betekent BRL 9101

Meer vertrouwen met de BRL 9101 certificering bij wegbeheerders en organisaties.

Het KOMO-procescertificaat is een certificering die verband houdt met de Nederlandse bouwsector. Het is een kwaliteitsverklaring die aangeeft dat een product, proces of dienst voldoet aan de technische specificaties en kwaliteitseisen die zijn vastgesteld in de relevante BRL (Beoordelingsrichtlijn), zoals BRL 9101 voor verkeersmaatregelen.

Wat is het KOMO-procescertificaat?

Het KOMO-procescertificaat wordt afgegeven door een onafhankelijke certificatie-instelling, zoals Kiwa. Het certificaat toont aan dat een organisatie voldoet aan de gestelde kwaliteitscriteria in de betreffende BRL. In het geval van BRL 9101 betekent dit dat de organisatie processen heeft geïmplementeerd die waarborgen dat de verkeersmaatregelen die ze produceren en/of installeren aan de vereiste kwaliteitsnormen voldoen.

Waarom is het KOMO-procescertificaat belangrijk?

 1. Vertrouwen: Het certificaat biedt vertrouwen aan opdrachtgevers, klanten en andere belanghebbenden dat de producten of diensten voldoen aan erkende kwaliteitsstandaarden.

 2. Juridische waarde: Het KOMO-procescertificaat kan juridische waarde hebben in contracten en geschillen, omdat het aantoont dat de organisatie haar processen heeft laten certificeren volgens erkende normen.

 3. Markttoegang: Het hebben van het KOMO-procescertificaat kan de toegang tot de markt vergemakkelijken, aangezien veel opdrachtgevers het als een vereiste beschouwen bij aanbestedingen.

 4. Kwaliteitsborging: Door te voldoen aan de eisen voor het KOMO-procescertificaat, implementeert een organisatie effectieve kwaliteitsborgingsprocessen, wat resulteert in consistente en hoogwaardige producten of diensten.

Proces van certificering

Het proces van het verkrijgen van een KOMO-procescertificaat omvat typisch:

 • Een beoordeling van de processen en procedures van de organisatie door een onafhankelijke certificatie-instelling.
 • Het vaststellen of deze processen voldoen aan de eisen van de relevante BRL, zoals BRL 9101.
 • Indien nodig, het uitvoeren van audits om te controleren of de processen in de praktijk effectief worden toegepast.
 • Het afgeven van het certificaat als wordt vastgesteld dat aan alle vereisten is voldaan.

Al met al biedt het KOMO-procescertificaat een belangrijk middel voor organisaties om hun kwaliteit te bewijzen en het vertrouwen van klanten te winnen in een competitieve markt.

Wat is BRL 9101

Wat betekent BRL 9101 nu eigenlijk?

BRL 9101 is een Nederlandse kwaliteitsnormering die specifiek van toepassing is op verkeersmaatregelen. Deze normering, opgesteld door Kiwa, heeft als doel om de kwaliteit van verkeersmaatregelen te waarborgen en te verbeteren. Hieronder zal ik een uitgebreide uitleg geven over wat BRL 9101 inhoudt en waarom het belangrijk is.

Wat is BRL 9101?

BRL staat voor Beoordelingsrichtlijn. Het is een document dat de eisen, procedures en criteria beschrijft waaraan producten, processen of diensten moeten voldoen om gecertificeerd te worden. In het geval van BRL 9101 gaat het dus om verkeersmaatregelen, zoals bijvoorbeeld verkeersborden, wegmarkeringen, en tijdelijke verkeersregelingen bij wegwerkzaamheden.

Doel van BRL 9101

Het doel van BRL 9101 is tweeledig:

 1. Kwaliteitsborging: De norm heeft als doel om de kwaliteit van verkeersmaatregelen te waarborgen door middel van gestandaardiseerde procedures en criteria. Dit is belangrijk omdat verkeersmaatregelen een cruciale rol spelen in het waarborgen van de verkeersveiligheid en het vlotte verloop van het verkeer.

 2. Uniformiteit: Door te voldoen aan de norm wordt gestreefd naar uniformiteit in de uitvoering van verkeersmaatregelen. Dit betekent dat overal waar deze norm wordt toegepast, vergelijkbare kwaliteit en prestaties kunnen worden verwacht.

Inhoud van BRL 9101

De BRL 9101 beschrijft onder andere:

 • Eisen aan het product: Dit omvat de specificaties waaraan de verschillende verkeersmaatregelen moeten voldoen, zoals afmetingen, kleuren, reflectiviteit, en duurzaamheid.

 • Eisen aan het proces: Dit zijn de procedures en werkwijzen die gevolgd moeten worden bij de productie, installatie en onderhoud van de verkeersmaatregelen.

 • Kwaliteitscontrole: Er worden methoden beschreven voor het controleren en testen van de kwaliteit van de verkeersmaatregelen, zowel tijdens de productie als na installatie.

 • Certificering: De norm beschrijft ook de eisen waaraan een bedrijf moet voldoen om gecertificeerd te worden volgens BRL 9101.

Waarom is BRL 9101 belangrijk?

 1. Verkeersveiligheid: Door te voldoen aan de norm worden verkeersmaatregelen geproduceerd en geïnstalleerd volgens vastgestelde kwaliteitsstandaarden, wat bijdraagt aan de verkeersveiligheid.

 2. Betrouwbaarheid: Consistente kwaliteit en uniformiteit zorgen voor betrouwbare prestaties van verkeersmaatregelen, wat essentieel is voor een effectieve verkeersafwikkeling.

 3. Juridische aspecten: Het voldoen aan de norm kan helpen om juridische problemen te voorkomen, aangezien het aantoont dat de verkeersmaatregelen zijn geproduceerd en geïnstalleerd volgens erkende standaarden.

 4. Klantvertrouwen: Bedrijven die gecertificeerd zijn volgens BRL 9101 kunnen het vertrouwen van klanten winnen door aan te tonen dat ze kwalitatief hoogwaardige verkeersmaatregelen leveren.

Kortom, BRL 9101 speelt een belangrijke rol in het waarborgen van de kwaliteit, veiligheid en betrouwbaarheid van verkeersmaatregelen, wat essentieel is voor een goed functionerend verkeerssysteem.

De BRL 9101 is pas geldig na een VCA certificering

VCA certificering

Je dient in het bezit te zijn van een bedrijfscertificering en of een persoonsgebonden VCA certificering. Het is natuurlijk mogelijk om na het behalen van deze opleiding alsnog je VCA certificering te behalen.

Download hier het A blad volandis wegafzettingen

Volandis A blad wegafzettingen is een onderdeel van het KOMO proces certificaat

20

jaar

Ervaring
Bestek eisen?

Waarom? Doel? Bestek eis?

In een bestek, dat een onderdeel is van het aanbestedingsproces, kunnen echter verwijzingen worden opgenomen naar de BRL 9101 als een manier om te voldoen aan bepaalde eisen of normen met betrekking tot het aanbestedingsproces en contractmanagement. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door het opnemen van specifieke clausules of vereisten in het bestek die overeenkomen met de richtlijnen van de BRL 9101.

Opleiding BRL 9101

Navigeer met precisie, veiligheid en duurzaamheid.

Rick Mulders

Alg directeur Nederlandse verkeerstechniek

“De KOMO-certificering fungeert als een stimulans voor wegenbouwbedrijven om te voldoen aan strenge normen. Deze certificering draagt bij aan een verhoogde kwaliteit van het wegennet en bevordert een veiligere omgeving voor zowel weggebruikers als wegwerkers.”

Wanneer opdrachtgevers de BRL als bestekseis hanteren, waarborgt dit een hoogwaardig proces en product voor de opdrachtgever. Het geeft hen de zekerheid dat de inspectie-instelling toezicht houdt op het bedrijf en de werkzaamheden, waardoor de opdrachtgever zich hier niet mee bezig hoeft te houden.

Vooral nu steeds meer opdrachtgevers zich terugtrekken op technisch-inhoudelijk gebied en de markt meer verantwoordelijkheid neemt, wordt deze garantie voor kwaliteit en veiligheid extra belangrijk.

Door het ruime aanbod van KOMO-certificaathouders per BRL blijft de vrije marktwerking behouden, wat essentieel is voor een gezonde concurrentie op de markt.”

De certificering volgens KOMO-normen bevordert tevens de uniformiteit en helderheid van werkprocessen binnen het wegenbouwbedrijf. Deze helderheid komt ten goede aan de organisatie die KOMO-gecertificeerd is, wat op zijn beurt de kwaliteit van het uiteindelijke product ten goede komt. De eisen voor KOMO-certificering zijn uniform voor alle certificaathouders, wat het kwaliteitsniveau van de bedrijven verhoogt.

Omdat bedrijven werken onder een KOMO-certificaat, is hun werkwijze gewaarborgd. Dit resulteert in een consistente kwaliteit van zowel product als proces, wat de opdrachtgever verzekert van de goede kwaliteit van zowel het proces als het product. Onafhankelijke inspectie-instellingen houden toezicht op deze werkprocessen door regelmatig audits uit te voeren bij de bedrijven en op locatie van de werkzaamheden.

BRL 9101 certificeringen? Persoonsgebonden certificeringen.....

Zo kunt u zich als bedrijf laten certificeren. U dient dan aan de voorwaarden van het KOMO proces certificaat te voldoen. Natuurlijk zijn er nog meer eisen waaraan u zich moet houden. Laat u zich certificeren dan kunt u zich het beste wenden tot KIWA of NORMEC. Deze organisaties leggen met u het stappenplan voor. Bereid u zich goed voor op de proces. 

19 specialisten BRL 9101 geslaagd in februari
Bij NeVeTe 100%
2 nieuwe bedrijven aangenomen in de BRL 901
100%
Infra kwaliteit neemt examinering op zich
100%

De eisen die zijn opgenomen in de KOMO BRL 9101 worden door erkende certificatie-instellingen, zoals KIWA of NORMEC, gehanteerd bij het behandelen van aanvragen voor het verkrijgen of behouden van een procescertificaat voor “Het toepassen van verkeersmaatregelen bij WIU”. KIWA is door de Raad voor Accreditatie erkend als een betrouwbare instantie om deze certificaten te verstrekken en te controleren. Door te voldoen aan de gestelde eisen in de KOMO BRL 9101 en het behalen van een procescertificaat kunnen organisaties aantonen dat zij op een correcte en veilige manier verkeersmaatregelen kunnen toepassen bij werk in uitvoering (WIU). Deze certificering biedt zowel opdrachtgevers als andere belanghebbenden de garantie dat het betreffende bedrijf voldoet aan hoge kwaliteits- en veiligheidsnormen in dit specifieke vakgebied.

 

BRL 9101

Vertrouwen....

praktijklessen BRL 9101
Opleiding BRL 9101

Vertrouwen van aanbesteders......

KOMO BRL 9101, toetsingscriteria, uitvoeringsproces, tijdelijke verkeersmaatregelen, veiligheid, wegwerkzaamheden, weggebruikers, werknemers verkeersvoorzieningen

KOMO BRL 9101, toetsingscriteria, uitvoeringsproces, tijdelijke verkeersmaatregelen, veiligheid, wegwerkzaamheden, weggebruikers, werknemers verkeersvoorzieningen, wegwerker

De KOMO BRL 9101 speelt een cruciale rol in het waarborgen van optimale veiligheid bij wegwerkzaamheden. Met als doel heldere en handhaafbare toetsingscriteria te bieden voor het uitvoeringsproces van tijdelijke verkeersmaatregelen. Deze richtlijn is ontworpen om ervoor te zorgen dat zowel weggebruikers als werknemers van verkeersvoorzieningen en wegwerkers beschermd zijn tijdens deze werkzaamheden.

Het uitvoeren van tijdelijke verkeersmaatregelen vereist een zorgvuldige planning en implementatie om de veiligheid op de wegen te waarborgen. De KOMO BRL 9101 biedt duidelijke richtlijnen en criteria waaraan moet worden voldaan om ervoor te zorgen dat deze maatregelen effectief zijn en voldoen aan de hoogste veiligheidsnormen.

Met behulp van deze toetsingscriteria kunnen betrokken partijen zoals gemeenten, aannemers en verkeerskundige bureaus ervoor zorgen dat er consistentie is in het uitvoeringsproces van tijdelijke verkeersmaatregelen. Dit draagt bij aan een gestroomlijnde aanpak die de veiligheid bevordert en onnodige risico’s minimaliseert.

De KOMO BRL 9101 is een belangrijk instrument voor het waarborgen van de veiligheid van weggebruikers, werknemers van verkeersvoorzieningen en wegwerkers tijdens wegwerkzaamheden. Het biedt een solide basis voor het creëren van optimale omstandigheden op de weg, zodat iedereen veilig kan reizen en werken.

Opleiding BRL 9101

20

20 jaar ervaring

Proces stappen

Proces stappen voor bedrijven die een BRL 9101 certificering willen aanvragen”

Overeenkomstig het algemene reglement van de certificatie-instelling, wordt door het bedrijf een aanvraag ingediend. De ontvangst van een aanvraag is de start van een toelatingsonderzoek. Dit toelatingsonderzoek omvat de vaststelling van de doeltreffendheid en het op de juiste wijze hanteren van een kwaliteitssysteem conform deze BRL 9101 en het schriftelijk vastleggen daarvan in een kwaliteitshandboek met bijbehorende procedures en instructies. De certificatie-instelling stelt in overleg met het bedrijf een programma op.

Contact met ons team

In contact:

Onze openingstijden zijn van ma/vrij van 09:00 uur tot 17:00 uur. Stuurt u ons een mail zijn reageren wij op weekenden na altijd binnen 20 uur.

Adres :

7241CJ Hoeflingweg 16 Lochem

Tel :

Ons telefoonnummer 0545842880

Email :

Info@nevete.nl

Wat betekent BRL 9101

 

Wat betekent BRL 9101

 

Wat betekent BRL 9101 Wat betekent BRL 9101 Wat betekent BRL 9101 Wat betekent BRL 9101 Wat betekent BRL 9101 Wat betekent BRL 9101 Wat betekent BRL 9101 Wat betekent BRL 9101 Wat betekent BRL 9101 Wat betekent BRL 9101 Wat betekent BRL 9101 Wat betekent BRL 9101 Wat betekent BRL 9101 Wat betekent BRL 9101 Wat betekent BRL 9101 Wat betekent BRL 9101