BRL 9101 De Nederlandse Verkeerstechniek

0545-842880

Wij zijn bereikbaar

Hoeflingweg 5

In Lochem Achterhoek

Waarschuwingshek verzwaren?

Waarschuwingshek verzwaren

Hoe verzwaren wij waarschuwingshekken?

Het verzwaren van waarschuwingshekken tijdens stormachtig weer is van cruciaal belang vanwege de potentiële gevaren die onstabiele hekken kunnen veroorzaken. Statistieken tonen een toename van incidenten door omgewaaide hekken tijdens zwaar weer , wat de veiligheid van zowel weggebruikers als werknemers in gevaar brengt. Onderzoek heeft aangetoond dat het correct verzwaren van hekken aanzienlijk bijdraagt aan het voorkomen van ongelukken en schade veroorzaakt door instabiele hekken.

Een voorbeeld van het belang van het verzwaren van waarschuwingshekken is te zien in situaties waar hekken niet voldoende gewicht hebben om stand te houden tijdens een storm. Dit kan leiden tot gevaarlijke situaties waarbij hekken omwaaien en mogelijk letsel veroorzaken bij voorbijgangers of schade aan eigendommen.

Innovatieve Verzwaringstechnieken

Een innovatieve manier om hekken te stabiliseren is het gebruik van specifieke haakstructuren die zorgen voor optimale stabilisatie, zelfs onder extreme weersomstandigheden. Deze haakstructuren kunnen een baakvoet dragen om het schrikhek stabiel te houden, waardoor de veiligheid en duurzaamheid van de hekken verbeteren. Echter dit is vooralsnog niet toegestaan. De CROW schrijft ballast zakken voor!

Een voorbeeld van een innovatieve verzwaringstechniek is het gebruik van verzwaringsbeugels in plaats van traditionele methoden zoals zandzakken. Verzwaringsbeugels bieden voordelen zoals efficiëntie, gemakkelijke installatie en een hogere mate van stabilisatie, waardoor hekken beter bestand zijn tegen wisselende weersomstandigheden en langdurig gebruik.

Gebruik van Gewichtsbeugels voor Stabilisatie

Gewichtsbeugels kunnen een effectieve oplossing zijn voor het toevoegen van gewicht aan veiligheidsbarrières tijdens stormachtig weer. Door praktische voorbeelden te tonen van hoe gewichtsbeugels snel en effectief gewicht kunnen toevoegen aan hekken, kunnen professionals in de sector de juiste maatregelen nemen om de stabiliteit van hekken te waarborgen.

Een voorbeeld van het gebruik van gewichtsbeugels is te zien in situaties waar tijdelijke verkeersmaatregelen nodig zijn vanwege zwaar weer. Door gewichtsbeugels te gebruiken in combinatie met veiligheidsbarrières kunnen wegwerkzaamheden veiliger worden uitgevoerd en de risico’s voor weggebruikers worden geminimaliseerd.

Herziening van CROW Richtlijnen voor Wegwerkzaamheden

De herziening van de CROW-richtlijnen voor wegwerkzaamheden heeft belangrijke veranderingen met zich meegebracht die van invloed zijn op de praktische toepassing van verkeersmaatregelen tijdens wegwerkzaamheden. Deze wijzigingen zijn ontworpen om de richtlijnen in overeenstemming te brengen met de nieuwste ontwikkelingen en de bruikbaarheid te verbeteren in uitbesteding en contractuele samenwerking.

Rol van Schrik- en Waarschuwingshekken in Veiligheid

Schrik- en waarschuwingshekken spelen een essentiële rol in het waarborgen van veiligheid op de werkplek door ongelukken te voorkomen. Door optimale plaatsing van hekken en waarschuwingsborden wordt de zichtbaarheid en effectiviteit van veiligheidsmaatregelen verbeterd, waardoor risico’s worden geminimaliseerd.

Conclusie: Implementatie van Verzwaringsmethoden voor Verbeterde Veiligheid

Het implementeren van geavanceerde verzwaringstechnieken voor waarschuwingshekken is van vitaal belang om de veiligheid bij wisselende weersomstandigheden te waarborgen. Professionals in de sector worden aangemoedigd om regelmatige controles en onderhoud uit te voeren om de effectiviteit op lange termijn te garanderen en een veilige werkomgeving te creëren.

 

Volgens het CROW is het niet toegestaan om waarschuwingshekken te verzwaren met de welbekende bakenvoet. In de les BRL 9101 specialist werd de vraag opnieuw bekeken. Met slechte weersomstandigheden vallen deze hekken vaak om. Zeker als er bebording op het waarschuwingshek zijn gemonteerd. Zo stelde ik dat het waarschuwingshek met meerdere doelen gebruikt kan worden. Wel of niet, een mooi gesprek over veiligheid!

Afsluiten van de weg?

Als het waarschuwingshek gebruikt wordt ter afsluiting van een rijbaan, en er niet direct achter word gewerkt is het naar mijn mening niet erg om een waarschuwingshek te verzwaren met een bakenvoet. 

Waarschuwingshek verzwaren als nulpuntinrichting?

Dan zou ik geen bakenvoet ter verzwaring aanbrengen. Immers er word bij 30 50 en 60 km/h op ongeveer 10 meter afstand van het waarschuwingshek gewerkt door de aannemer. De bakenvoet kan uit elkaar spatten als er hard tegenaan wordt gereden. De veiligheidsruimte dient schoon te zijn van materieel en materiaal, juist ter bescherming van wegwerkers. Meermaals knappen er stukken materiaal van de bakenvoet af als de bakenvoet op de grond valt. Je moet er toch niet aan denken dat er brokstukken vanaf vliegen. Mijn aanraden en dat van de CROW, Gebruik ballastzakken. Veel veiliger en daar doen we het toch voor!

waarschuwingshek verzwaren
Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Our Director
0F0A1674
Rick Mulders

Kleine weetjes van NeVeTe

Tot max 12 deelnemers

Voor examen SIK

Officiele certificering

Stichting Infra Kwaliteit. 3 jaar geldig.

Tijdsbesteding 2 dagen

Van 08:00 tot 16:00 uur

Waarschuwingshek verzwaren Waarschuwingshek verzwaren Waarschuwingshek verzwaren Waarschuwingshek verzwaren Waarschuwingshek verzwaren Waarschuwingshek verzwaren 

Waarschuwingshek verzwaren Waarschuwingshek verzwaren Waarschuwingshek verzwaren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *